Reklam / Commercials

Pixel Filmfestival

Vi fick uppdraget att göra vinjettfilmen till Pixel filmfestival för 2017. 

Beställare: Film i Skåne

Regi och manus: Robert Lillhonga.

Ängelholms Flygplats

Ängelholms Flygplats bad oss illustrera fördelarna med en liten och familjär flygplats i kontrast till de stora. 

Beställare: Ängelholms Flygplats.

Regi och manus: Mattias Sommar.

Foto & Klipp: Nicolas Tegsell Rodriguez.

Miljönär

Miljönär är ett projekt som ska få fler att återanvända sina saker - i det här fallet bra tips på hur du tar hand om dina skor!

Uppdragsgivare: Avfall Sverige, Market Navigators och Thomas Rödin.

Regi: Robert Lillhonga.

Foto & Klipp: Nicolas Tegsell Rodriguez.

Jockes Cykelskola

 

Cykelhörnan i Helsingborg ville dela med sig av kunskaper om cykling i form av några korta filmer för Facebook.

Uppdragsgivare: Cykelhörnan Helsingborg.

Regi och klipp: Robert Lillhonga.

Foto: Nicolas Tegsell Rodriguez (del 1), Carl M Gustavsson (del 2 & 3).

Helsingborgs Hockey Club

 

HHC ville ha en Facebook-anpassad reklamfilm inför hemmamatcher. 

Uppdragsgivare: Helsingborgs Hockey Company.

Manus & Regi: Mattias Sommar.

Foto & Klipp: Nicolas Tegsell Rodriguez.

Bjärefågel

Vi har gjort flera olika småfilmer för Bjärefågel, bland annat när de blev klimatcertifierade.

Beställare: Bjärefågel

Regi, manus och klipp: Mattias Sommar.

Fotograf: Andreas Fernbrant.